Tablica informacyjna

Tablica informacyjna z linii premium to urządzenie wysokiej jakości wyprodukowane w Polsce w oparciu o normę: PN-EN 16630:2015. Stabilne, montowane w fundamencie, o unikatowym designie.

RODZAJE TABLIC

Tablice informacyjne ikonka

INFORMACYJNE

ZALETY:

 • Konstrukcja i materiały spełniają warunki skuteczności i bezpieczeństwa.
 • Tablice są wytrzymałe, odporne na warunki atmosferyczne.
 • Wysoki poziom estetyki.
 • Polska jakość.
 • wymiary: 642x250x2224 (dług. szer. wys.),
 • obciążenie maksymalne: nie dotyczy,
 • wysokość swobodnego upadku – nie dotyczy,
 • przestrzeń do ćwiczeń – nie dotyczy,
 • powierzchnia zderzenia 3642 mm x 3069 mm.

Sprzęt przeznaczony jest dla młodzieży i dorosłych o wzroście większym niż 1400 mm.
Urządzenie bez możliwości regulacji.
Urządzenie wyprodukowane w Polsce w oparciu o normę: PN-EN 16630:2015

 • opis urządzeń,
 • instrukcje ćwiczeń,
 • zasady bezpieczeństwa,
 • informacje administracyjne.

Należy pamiętać, że prawidłowa konserwacja urządzeń zapewnia w pełni ich funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania, dlatego ważne jest aby stosować się do poniższych wytycznych.


Zaleca się stosowanie do poniższego harmonogramu przeglądów:

Cotygodniowe oględziny:

 • sprawdzenie kompletności urządzeń (czy nie nastąpiła dewastacja lub kradzież komponentów),
 • sprawdzenie płynności ruchu urządzeń, w szczególności elementów ruchomych, w razie potrzeby nasmarować,
 • sprawdzenie śrub i nakrętek, w razie potrzeby dokręcić lub wymienić,
 • „wzrokowe” oględziny miejsc położenia spawów, w razie zauważenia niepokojących pęknięć, naderwać lub innych niepokojących czynników należy niezwłocznie wyłączyć urządzenie z użytku do czasu naprawy lub wymiany części (urządzenia),
 • sprawdzenie czystości urządzeń (w razie konieczności przetarcie wilgotną szmatką),
 • sprawdzenie otoczenia wokół urządzenia, sprawdzenie czystości placu (śmieci, stłuczone butelki, itp.).

Kontrole comiesięczne funkcjonalne:

 • kontrola stabilności sprzętu oraz mocowania do fundamentu, sprawdzenie śrub mocujących, sprawdzenie stanu kotew,
 • kontrola podłoża wokół urządzenia, sprawdzenie czy elementy wystające z fundamentu są odpowiednio zakryte podłożem zostały prawidłowo osłonięte maskownicą,
 • kontrola elementów ruchomych (w szczególności łożysk), elementów z tworzywa sztucznego i gumy (zaślepki, maskownice, odbojniki), w razie konieczności wymienić,
 • kontrola powłok lakierniczych i ewentualnych ognisk korozji,
 • kontrola stref bezpieczeństwa (sprawdzenie czy inne elementy architektury nie znajdują się w strefie bezpieczeństwa każdego z urządzeń),
 • kontrola oznaczeń urządzeń i regulaminu.

Kontrole coroczne:
Zaleca się przeprowadzanie corocznych kontroli przez producenta urządzeń.

Oferujemy usługę montażu urządzeń w cenie 340 zł netto za 1 stanowisko + ewentualne koszty wykonania strefy bezpieczeństwa oraz koszty dostawy.

WordPress Video Lightbox